Rozważania na temat plastiku

Według statystyk ostatnia dekada to prawdziwe Eldorado dla producentów plastiku. Produkcja surowca przekroczyła dziesięciokrotnie wartości wytworzonego surowca z ostatnich stu lat.

Czy plastik zagraża światu?

Plastik jest surowcem niezwykle wszechstronnym. Produkuje się z niego nie tylko przedmioty codziennego użytku. Plastik wspiera produkcję w wielu branżach. Wytwarza się z plastiku opakowania do transportu produkowanych na masową skalę wyrobów przemysłu spożywczego jak choćby skrzynki na piwo.Bez niego nasz świat wyglądałby inaczej. Można zadawać sobie pytanie, czy byłby lepszy, czy gorszy?

Mówi się o tonach śmieci plastikowych, które zanieczyszczają wody ziemskich oceanów. To tylko częściowa prawda. Z racji właściwości fizycznych plastiku skrzynki po piwie unoszą się na powierzchni wody. Dlatego są widoczne. Gdyby tonęły, zniknąłby z pewnością problem medialny.Plastikowa skrzynka na piwo, tak jak pralka automatyczna w znacznej części wykonana z plastiku polepsza życiowy komfort.Używanie plastików jest po prostu wygodne.

Z czego powstają skrzynki na piwo?

Skrzynki na piwo i zabawki dla dzieci produkowane są często z tych samych surowców. Chemiczna synteza na wielką skalę pozwoliła wykorzystanie materiałów tworzących jedne z najdłuższych łańcuchów cząsteczkowych. Polimery syntetyczne są materiałami niewystępującymi w stanie naturalnym.Do ich produkcji potrzebne są inne surowce zestawione w szereg reakcji wspomaganych katalizatorami i inhibitorami. Zgodnie z jedna z reguł chemicznych powstaje skrzynka na butelki z piwem i plastikowy cedzak.Istnieje też grupa materiałowa należąca do dużej rodziny plastików powstająca z uszlachetnionych polimerów naturalnych.

Podział polimerów

Polimery, z których powstają skrzynki po piwie, dzieli się ze względu na:

a) na pochodzenie − wyróżnia się trzy grupy:
− syntetyczne
− naturalne
− modyfikowane.
b) na kształt przestrzenny:
Układ cząsteczek skrzynki po piwie, choć niewidoczny można przyporządkować do jednego z układów:
− liniowe
− rozgałęzione
− drabinkowe
− sieciowe
− cykliczne
− dendrymeryczne
− rotaksanowe
− katenanowe
c) na jednorodność budowy:
− homopolimery
− kopolimerami
d) na strukturę:
Plastikowa skrzynka na piwo może być wykonana z jednego z rodzajów merów.
− organiczne:
– poliolefiny
– winyle
– polietery
– poliamidy
– poliuretany
– poliestry
– poliwęglany
– polipeptydy
− nieorganiczne:
– polisiloksany
– polifosfazeny
– wielosiarczki