Toksyczne pozostałości w produktach spożywczych

Przed przystąpieniem do obrotu daną żywnością konieczna jest dokładna analiza jej składu. Prawnie regulowane normy jakości pożywienia pozwalają upewnić się, że do konsumpcji trafiają jedynie produkty, których spożycie nie jest szkodliwe dla konsumenta. W celu jednoznacznego stwierdzenia zgodności z normami przeprowadza się badania żywności.

Zanieczyszczenia i pozostałości w pożywieniu

W zależności od swojego pochodzenia produkty spożywcze mogą zawierać znaczące ilości szkodliwych i wysoce toksycznych substancji. W celu dokładnego zweryfikowania składu produktów zaleca się przeprowadzenie badań laboratoryjnych.

Największym czynnikiem ryzyka zanieczyszczenia żywności jest postępująca chemizacja rolnictwa i innych gałęzi produkcji żywności. Zarówno mięso i produkty odzwierzęce, jak i rośliny uprawne mogą więc niepomyślnie przejść testy mające na celu wskazanie poziomu obecności toksycznych substancji.

Pozostałości po antybiotykach

Opracowanie antybiotyków oraz chemioterapeutyków umożliwiło leczenie wielu schorzeń ludzi i zwierząt. Niestety stosowanie leków weterynaryjnych może prowadzić do zanieczyszczenia mięsa i podrobów oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.

Różnorodność składu chemicznego leków oraz nieprzewidywalny wpływ metabolizmu na substancję obecną w finalnym produkcie sprawiają, że badania żywności pod kątem pozostałości po antybiotykach to bardzo złożony proces. Obecnie stosuje się metody chromatograficzne oraz przesiewowe badania mikrobiologiczne.

Toksyczne środki ochrony roślin

Masowo wykorzystywane pestycydy pozwalają ochronić uprawy przed wieloma pasożytami i szkodnikami. Wysoce toksyczne środki przenikają jednak do wnętrza rośliny, a ich duże stężenie wywołuje wysoce niepożądane działanie w organizmie ludzkim. Chemiczne środki ochrony roślin oraz ich pozostałości mogą mieć działanie teratogenne, mutagenne oraz kancerogenne.

Pestycydy oraz produkty ich przemiany występują w roślinach na niskim poziomie, co bardzo utrudnia ich precyzyjną izolację. Do tego celu konieczne jest wykorzystywanie do badania żywności odpowiednio wzbogaconych matryc. Ogromna ilość pestycydów oraz matryc potrzebnych do ich znalezienia często zmuszają do kompromisu pomiędzy ceną a skutecznością analizy.

Artykuł przygotowany we wpółpracy ze specjalistami z Centrum Badań Jakości