Policyjny alkomat powie prawdę

W Polsce od lat zatrważające wrażenie robi statystyka, dotycząca liczby zatrzymywanych przez Policję pijanych kierowców. Choć powszechna jest wiedza o zagrożeniach jakie stwarzają na drodze takie osoby, a także o sankcjach, jakie grożą za kierowanie pod wpływem alkoholu, to wciąż liczba osób decydujących się na siadanie za kierownicę w takim stanie jest relatywnie wysoka. Policja jest jednakże coraz skuteczniejsza w ściganiu tego przestępstwa, między innymi dzięki możliwościom, jakie mają alkomaty policyjne.

Wyposażenie Policji podstawą sukcesu

Choć od zawsze powtarzane są pogłoski o tym, jak słabo dofinansowana i wyposażona jest nasza rodzima policja, to jednakże z roku na rok nakłady na tę służbę rosną, czego odzwierciedleniem jest chociażby nowoczesny sprzęt, trafiający do rąk policjantów. Przykładem tego są alkomaty policyjne, które w chwili obecnej pozwalają na bardzo precyzyjne określenie, czy dany kierowca znajduje się pod wpływem alkoholu.

Warto przy tym zauważyć, że policyjne alkomaty znajdujące się na wyposażeniu funkcjonariusza to tak naprawdę dwa rodzaje urządzeń. Pierwsze, bardzo charakterystyczne, bo mające kształt żółtego mikrofonu, przeznaczone jest do wstępnego typowania osób, które potencjalnie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu. W tym celu badany kierowca przez odpowiednio długo trwającą chwilę dmucha w kierunku urządzenia, które jednakże znajduje się w pewnej odległości od jego ust. Trwająca chwilę analiza próbki powietrza kończy się zapaleniem zielonej lub czerwonej lampki na urządzeniu.

Dwa etapy badania trzeźwości

Pierwsze urządzenie daje policjantom odpowiedź na to, czy w przypadku danej osoby zachodzi podejrzenie o kierowanie w stanie nietrzeźwości. W takim przypadku zaświeci się czerwona dioda. Gdy to się stanie funkcjonariusze sięgają po drugie urządzenie, które można określić jako alkomat profesjonalny. Urządzenie to wyposażone jest w ustnik, który badany kierowca przykłada do swoich ust. Dopiero wtedy rozpoczyna wdmuchiwanie powietrza do urządzenia.

Efektem, jaki daje ten alkomat policyjny, jest dokładne przebadanie próbki powietrza i podanie zawartości alkoholu w wartości liczbowej, wyrażonej w promilach. Wynik, jaki podaje ten alkomat profesjonalny jest podstawą do podejmowania dalszych czynności przewidzianych w takich sytuacjach przez obowiązujące przepisy. Warto jednakże zauważyć, że alkomat policyjny bada jedynie zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. W sytuacji wątpliwości co do wyniku badania ostateczną odpowiedź daje dopiero przeprowadzenie badania krwi.